Tropicana 40 Trần Phú nằm ngay Ở số 40 Trần Phú – đường phố cái